décembre 16, 2018

Marocleaks

الحسن الثاني والشعوذة

هناك جانب من شخصية الراحل الحسن الثاني استعصى فهمه على الغربيين، وهو المرتبط بتشبثه ببعض المعتقدات المطبوعة بالشعوذة. كانت حياة الملك الراحل الحسن الثاني اليومية…